niedziela, 9 września 2018

Szkolenie: „Pozyskiwanie środków finansowych na działalność organizacji pozarządowej oraz zarządzanie nimi”

Termin: 27-28.09.2018, w godz. 9.00-16.00

Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

Zapraszamy do udziału w szkoleniu skierowanym do liderów organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Dla osób z zarządów organizacji którym leży na sercu prężna finansowo organizacja. Również dla osób które w organizacji pełnią rolę pozyskiwaczy funduszy. Zdecydowanie polecamy je osobom zaczynającym przygodę z III sektorem.

Uczestnicząc w szkoleniu dowiesz się:
- co to jest sponsoring
- co to jest praca metodą projektu
- jakie są różnice między dz. Statutową, dz. Statutową odpłatną i dz. Gospodarczą.
- jakie są źródła pozyskiwania środków głównie lokalne i krajowe
- na co potrzebujemy fundusze
- jak konstruować przykładowy budżet naszego przedsięwzięcia
- jakie mamy obowiązki sprawozdawcze - księgowe i prawne z okazji posiadania kasy

W trakcie szkolenia będziemy przekazywać wiele praktycznych aspektów związanych z
pozyskiwaniem funduszy z życia wziętych.
UWAGA: pracujemy metodami aktywnymi, tak aby jak najwięcej wiedzy zdobyć w pracy
grupowej i twórczej. Oznacza to, ćwiczenia, symulacje, pracę w parach i grupach, scenki
sytuacyjne i inne formy.
Organizator zastrzega, że nie wszystkie wymienione powyżej kompetencje uczestnik
zdobędzie. Będzie to zależało między innymi od ogólnego poziomu grupy szkoleniowej,
indywidualnych cech uczestnika, temperamentu grupy oraz potrzeb poszczególnych
uczestników które mogą wpłynąć na zmiany w zagadnieniach poruszanych na szkoleniu.

Zgłoszenia za pomocą formularza on – line: https://tiny.pl/gbxrp do 23.09.2018, decyduje kolejność zgłoszeń. 

W razie pytań i informacji prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Szmurlik pod adresem e-mail: aleksandras.ferso@gmail.com

Prowadzący:
Jacek Jędrzejczak – certyfikowany trener biznesu metodologii SET. Aktywny coach w tematyce: diet coaching, executive coaching. Mediator i facylitator. Współtwórca metodologii pracy Pracowni Zmiany Społecznej. Działa w organizacjach pozarządowych od wczesnych lat 90-tych. Łącznie ponad 4200 godzin warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wiceprezes Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Członek Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pozyskiwał kasę z różnych źródeł i chętnie dzieli się tą praktyczną wiedzą choć nie ze wszystkimi.

Spotkanie dla organizacji nt: Obowiązki i prawa zarządu

Termin: 18.09.2018, w godz. 17.00-20.00

Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

Tematy poruszane na spotkaniu to :
- odpowiedzialność członków zarządu przed członkami organizacji
- zarząd a organ kontroli - kto za co odpowiada
- odpowiedzialność zarządu organizacji ze statusem pożytku publicznego
- odpowiedzialność podatkowa, cywilna, karno i karno - skarbowa
- zasad odpowiedzialności zarządu a poszczególnych członków zarządu
- odpowiedzialność zarządu za rachunkowość
- pełnomocnik do podpisywania umów z członkami zarządu (wg nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach z dnia 20 maja 2016)
- prawa członków zarządu (wynikające z przepisów prawnych oraz statutu)

Zgłoszenia za pomocą formularza on – line: https://tiny.pl/gbxrp do 16.09.2018, decyduje kolejność zgłoszeń. 
W razie pytań i informacji prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Szmurlik pod adresem e-mail: aleksandras.ferso@gmail.com

Warsztat poprowadzi:

Wioletta Gawrońska - związana z Centrum OPUS od 2005 roku. Od 2006 roku w zarządzie stowarzyszenia. Absolwentka zarządzania, rachunkowości oraz socjologii. Zawodowo i z zamiłowania animatorka lokalna, doradczyni dla organizacji i grup nieformalnych. Trenerka z II stopniem certyfikacji w Stowarzyszeniu STOP, absolwentka Szkoły Trenerów STOP. Zajmuje się również tematami ekonomii społecznej, jako członkini Komitetu Akredytacyjnego przy MRPiPS oraz członkini Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w woj. łódzkim przy Marszałku województwa. Przewodnicząca Wojewódzkiej Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego obecnej kadencji.  
Od wielu lat, jako Skarbniczka zarządu, koordynuje, prowadzi dział finansowo-księgowy.

Spotkanie nt: Obowiązki prawno-księgowe NGO

Termin: 19.09.2018, w godz. 17.00-20.00

Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

Spotkanie kierowane jest do osób chcących poznać od podstaw księgowość w organizacjach pozarządowych oraz właściwie wdrożyć zmiany po nowelizacji ustaw, również dla osób zarządzających organizacjami, które taką wiedzę mogą wykorzystać w celu dobrego zarządzania projektem i organizacją pod względem finansowym.
Poruszone będą zmiany w przepisach dotyczących NGO. Pochylimy się nad wyborem rodzaju księgowości i w konsekwencji rodzaju sprawozdania finansowego, mamy az cztery możliwości do wyboru, czy potrafisz świadomie dokonać wyboru? Znasz konsekwencje i zasady wyboru formy sprawozdania finansowego?
  
Uczestnicy spotkania zdobędą wiedzę z zakresu:
- kwalifikowania kosztów i przychodów ze względu na rodzaj prowadzonej działalności
- dokumentowania kosztów i przychodów ze względu obowiązujące przepisów prawa
 - ewidencjonowania przychodów i kosztów
 - wyboru i sporządzania sprawozdania finansowego
 - sporządzania sprawozdania podatkowego
 - zdefiniowania najbardziej podstawowych zapisów niezbędnych w polityce rachunkowości
Zgłoszenia za pomocą formularza on – line: https://tiny.pl/gbxrp do 16.09.2018, decyduje kolejność zgłoszeń. 
W razie pytań i informacji prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Szmurlik pod adresem e-mail: aleksandras.ferso@gmail.com

Warsztat poprowadzi:

Katarzyna Książczak

piątek, 1 czerwca 2018

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Witamy serdecznie!
Przygotowaliśmy niniejszy dokument, aby w prosty i przystępny sposób wyjaśnić Państwu dlaczego zbieramy dane osobowe i do czego ich używamy, jakie ciążą na nas w związku z tym obowiązki, a także jakie przysługują Państwu prawa. 
Dostosowaliśmy się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – znanego również pod skróconą nazwą: RODO.
Ważna informacja na początek: administratorem strony oraz administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO (ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 90-558 Łódź, NIP: 728-251-69-70, REGON: 473222300.
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z zasadami ochrony danych osobowych w naszej firmie serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego.
Najważniejsze informacje:
Zapisując się do Newslettera, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne i bezpieczne. Przekazane nam dane osobowe udostępniamy innym podmiotom (odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO) tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to konieczne do prawidłowego wykonania świadczonych przez nas usług. Mogą to być przede wszystkim nasi pracownicy oraz usługodawca systemu mailingowego służącego do prowadzenia naszego Newslettera. 
Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie kwestii związanych z ochroną danych osobowych w naszej firmie.
Dane osobowe.
Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO (ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 90-558 Łódź, NIP: 728-251-69-70, REGON: 473222300.
W naszej Fundacji nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wobec czego wszelkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych wykonuje osobiście administrator danych.
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
• prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, by zapisać się do Newslettera lub po prostu skontaktować się z nami.
Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
Newsletter.
Za pośrednictwem strony mogą Państwo zapisać się do naszego Newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z naszą aktywnością w Internecie. W celu przesyłania Newslettera potrzebujemy wyłącznie adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku Newslettera jest Państwa zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie checkboxa przy zapisywaniu się do Newslettera. Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania Newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania Newslettera, chyba, że zrezygnują Państwo z otrzymywania Newslettera, co spowoduje natychmiastowe usunięcie danych z bazy.
Kontakt e-mailowy.
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Państwa dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące.
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu możliwie najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
Cookies pozwalają nam:
• zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego Państwo oczekują;
• poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony;
• ulepszać funkcje dostępne dla Państwa na naszej stronie;
• korzystać z narzędzi analitycznych;
• korzystać z narzędzi marketingowych;
• korzystać z systemu komentarzy;
• zapewniać funkcje społecznościowe.
Więcej szczegółów przedstawiamy poniżej.
Zgoda na cookies.
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze mogą Państwo wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Zespół Fundacji FERSO w projekcie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.

wtorek, 22 maja 2018

Projekty międzynarodowe: jak? gdzie? kiedy? i dla kogo? - warsztat

Termin: 27.06.2018, w godz. 17.00-20.00

Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

Ten warsztat jest dla Ciebie i Twojej organizacji jeśli myślicie o tym by zacząć realizować projekty międzynarodowe lub już je realizujecie i potrzebujecie wsparcia.

Podczas warsztatu skupimy się na możliwościach jakie daje program Erasmus Plus i Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W tych dwóch obszarach dowiemy się:

1. jak działają granty? 
2. jakie są tematy i priorytet, na które można otrzymać dofinansowanie?
3. co jest ważne w pisaniu wniosków?
4. o czym należy pamiętać podczas realizacji zatwierdzonych już projektów?

Zgłoszenia za pomocą formularza on – line: http://tnij.at/273468 do 20.06.2018, decyduje kolejność zgłoszeń. 
W razie pytań i informacji prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Szmurlik pod adresem e-mail: aleksandras.ferso@gmail.com

Warsztat poprowadzi:

Aleksandra Szmurlik - Fundacja FERSO.
W 2010 r. zaczęła swoją przygodę z programem "Młodzież w działaniu", co zaowocowało 9-miesięcznym projektem w ramach Wolontariatu Europejskiego w Belgradzie. Od 4 lat pracownik trzeciego sektora. Koordynator projektów międzynarodowych dla młodzieży z ramienia programu Erasmus+, w tym długoterminowych projektów wolontariatu europejskiego oraz krótkoterminowych szkoleń dla młodzieży. Koordynator projektów wolontariatu europejskiego w Fundacji oraz organizacjach współpracujących. Certyfikowany project manager IPMA. 

Spotkanie dla organizacji pozarządowych - organizatorów wypoczynku letniego w mieście Łodzi

Termin: 18.06.2018, w godz. 17.00-20.00

Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

Zapraszamy na spotkanie dla organizacji pozarządowych organizatorów wypoczynku letniego w mieście Łodzi.
Jeśli twoja organizacja tak się składa, że jest organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci w mieście Łodzi to właśnie to spotkanie jest dla Ciebie.
Jak co roku w akcję wypoczynku letniego włącza się duża ilość instytucji i organizacji. Ilość ofert i działań jest spora, często jednakże nie ma przepływu informacji co kto robi i dla kogo i wktórym miejscu Łodzi można jaką ofertę dla dzieci znaleźć.
Zapraszamy do ŁCO aby wspólnie stworzyć mapę wypoczynku letniego dla dzieci w Łodzi 2018. 
Aby każdy rodzic mógł wiedzieć gdzie mogłoby trafić jego dziecko, aby każdy organizator wiedział co robią inni organizatorzy i czy nasze jednostkowe działania da się jakoś dopełnić bądź rozszerzyć dzięki nawiązanej współpracy.
Podczas moderowanego spotkania przy kawie i herbacie wymienimy się doświadczeniami w temacie wypoczynku letniego a być może również opowiemy sobie co można w nim poprawić i na co zwrócić uwagę podczas akcji letniej 2018.


Prosimy o zgłoszenia na spotkanie za pomocą formularza on – line: http://tnij.at/273468 do 11.06.2018, decyduje kolejność zgłoszeń. 
W razie pytań i informacji prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Szmurlik pod adresem e-mail: aleksandras.ferso@gmail.com


Spotkanie poprowadzi:
Jacek Jędrzejczak – Fundacja FERSO

piątek, 20 kwietnia 2018

Promocja organizacji w mediach społecznościowych

Termin: 15.06.2018, w godz. 17.00-20.00

Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

Ten warsztat jest dla Ciebie i Twojej organizacji jeśli:

1. Chcielibyście zaistnieć w mediach społecznościowych, ale nie wiecie, od czego zacząć? 
2. Działacie już w wirtualnej rzeczywistości, ale chcielibyście uporządkować wiedzę na temat tego, jak wykorzystać nowe media do nagłaśniania działań Waszej fundacji lub stowarzyszenia?

Co nas was czeka na warsztacie: 

- informacje o tym co to są Social Media, kiedy i do czego ich użyć, statystyki Social media, aktywność Polaków w social media, Social Media w Polsce i na świecie


- porady, jak opracować strategię komunikacyjną organizacji pozarządowej,
- praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak tworzyć interesujące i angażujące treści na Facebooku, Instagramie i Twitterze,
- narzędzia przydatne w samodzielnym tworzeniu treści na portalach społecznościowych,
- informacje, jak zadbać o spójność pomiędzy różnymi kanałami promocji w mediach społecznościowych,
Zgłoszenia za pomocą formularza on – line: http://tnij.at/273468 do 08.06.2018, decyduje kolejność zgłoszeń. 

W razie pytań i informacji prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Szmurlik pod adresem e-mail: aleksandras.ferso@gmail.com

Warsztat poprowadzi:

Lidia Brynkiewicz - Graficzka komputerowa, pasjonuje się fotografią kulinarną oraz tworzeniem grafiki na potrzeby social media. jako grafik bierze udział w projektach związanych z promocją zdrowia. Związana z firma Inessport pracuje przy organizacji wydarzeń biegowych. Certyfikowany project manager.


Zarządzanie zespołem w NGO

Termin: 9-10.05.2018, w godz. 9.00-16.00

Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73


Co takiego dzieje się w zespołach i jak wykorzystać swoje naturalne predyspozycje, aby twój styl zarządzania i delegowanie zadań było efektywne a zespół pracował wydajnie?
O tym dowiesz się podczas szkolenia "Zarządzanie zespołem w NGO".

Będziesz miał/a także okazję doświadczyć różnych zachowań grupy i zastanowić się czego potrzebuje od ciebie twój zespół. Zastanowimy się nad specyfiką organizacji pozarządowych i co za tym idzie ludzi, którzy w nich pracują.To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

·         Właśnie zacząłeś zarządzać zespołem?
·         Jesteś liderem zespołu?
·         Zdarza Ci się kierować pracą zespołu?
·         Chcesz się rozwijać?

Dowiesz się jak:
·         Jak utrzymać stabilny zespół?
·         Jak skutecznie zarządzać zespołem rozproszonym?
·         Jak motywować ludzi, aby działali zgodnie z celami organizacji?
·         Jak egzekwować realizację zadań bez konfliktów?
·         Jak przekazywać konstruktywny feedback?
·         Jak zminimalizować narzekanie i konflikty w zespole?

Przykładowe punkty programu szkolenia:
·         Rola menedżera w zarządzaniu zespołem
·         Style zarządzania, wpływ na pracowników
·         Delegowanie zadań i odpowiedzialności
·         Informacja zwrotna – ocena i korygowanie
·         Motywowanie pracowników
·         Trudne sytuacje w zarządzaniu – asertywność
·         Obrona decyzji i reguł
·         Typy kryzysów motywacyjnych pracowników
·         Rozwiązywanie konfliktów w zespole


UWAGA: pracujemy metodami aktywnymi, tak aby jak najwięcej wiedzy zdobyć w pracy grupowej i twórczej.  Oznacza to, ćwiczenia, symulacje, pracę w parach i grupach, scenki sytuacyjne i inne formy.
Organizator zastrzega, że nie wszystkie wymienione powyżej kompetencje uczestnik zdobędzie. Będzie to zależało między innymi od ogólnego poziomu grupy szkoleniowej, indywidualnych cech uczestnika, temperamentu grupy oraz potrzeb poszczególnych uczestników które mogą wpłynąć na zmiany w zagadnieniach poruszanych na szkoleniu.


Zgłoszenia za pomocą formularza on – line: http://tnij.at/262992 do 04.05.2018, decyduje kolejność zgłoszeń. 

W razie pytań i informacji prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Szmurlik pod adresem e-mail: aleksandras.ferso@gmail.com

Warsztat poprowadzi:

Jacek Jędrzejczak – certyfikowany trener biznesu metodologii SET. Aktywny coach w tematyce: diet coaching, executive coaching.  Mediator i facylitator. Współtwórca metodologii pracy Pracowni Zmiany Społecznej. Działa w organizacjach pozarządowych od wczesnych lat 90-tych. Łącznie ponad 4200 godzin warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wiceprezes Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Członek Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


RODO w organizacji pozarządowej - jak się przygotować?

Termin: 07.05.2018, w godz. 17.00-20.00

Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

Od 25 maja 2018 zaczynamy stosować przepisy o ochronie danych osobowych zawarte w unijnym rozporządzeniu, zwanym w skrócie RODO. Ta reforma ochrony danych osobowych wprowadza całkowicie nowe rozwiązania w tej dziedzinie. 
Powszechnie określa się ją jako rewolucję. Dotknie ona również organizacje pozarządowe, ponieważ co do zasady, będą one podlegały jej przepisom w całości. 

W związku z nadchodzącymi zmianami zapraszamy na spotkanie, na którym odpowiemy sobie między innymi na pytania:

1. Jak NGO powinny się do tego przygotować?

2. Na czym będzie polegać ochrona danych osobowych po europejsku? 

3. Jakie są ryzyka związane z przetwarzanymi danymi osobowymi w świetle wchodzących przepisów i jakie w związku z tym należy przedsięwziąć środki?


Zgłoszenia za pomocą formularza on – line: http://tnij.at/262992 do 02.05.2018, decyduje kolejność zgłoszeń. 


W razie pytań i informacji prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Szmurlik pod adresem e-mail: aleksandras.ferso@gmail.com
Warsztat poprowadzi:


Agnieszka Krawczyk z Kancelaria Radców Prawnych A. Krawczyk, A. Sygnet s.c.


poniedziałek, 26 marca 2018

Zarządzanie konfliktem - konflikt, czym jest i jak można go opanować?


Termin: 18-19.04.2018, w godz. 9.00-16.00

Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73


O konflikcie łatwo opowiada się z dystansu… Menedżer który stoi przed zadaniem rozwiązania konfliktu w zespole lub w firmie może czuć przysłowiowy "nóż na gardle". Konflikty powstają między jednostkami i między całymi zespołami. Wszystko może stać się zarzewiem sporu, zarówno struktura prawno - organizacyjna, sposób komunikacji i deficyt.
Dla kogo to szkolenie?
Dla liderów organizacji – chcących polepszyć swoją wiedzę w tym zakresie, dla członków zespołów projektowych chcących posiadać kompetencje przydatne w pracy zespołowej, dla osób które potrzebują umiejętności rozwiązywania spraw trudnych i dla wszystkich tych którzy gdy pojawia się konflikt zawsze myślą o ucieczce na koniec świata.
Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem, poprzez, udrożnienie komunikacji, przyjęcie postaw integracyjnych, wypracowanie strategicznych rozwiązań.
Co możesz umieć po szkoleniu? Jeśli się przyłożysz i będziesz miał odwagę poćwiczyć wspólnie z grupą.

  • Umieć zweryfikować rodzaje konfliktu,
  • Sprawnie kierować konfliktem w stronę służącą wszystkim,
  • Jak mediować między członkami zespołu,
  • Wykorzystywać konflikt do zwiększenia efektywności działań,
  • Budować bezkonfliktową komunikację w zespole,
  • Rozwiązywać konflikty w relacji z drugą osobą,
  • Jak udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej,
  • Co to jest komunikacja bez przemocy,
  • Rozwiązywać konflikty w zespołach
  • Zwiększysz kompetencje w zakresie swojej asertywności.

UWAGA: pracujemy metodami aktywnymi, tak aby jak najwięcej wiedzy zdobyć w pracy grupowej i twórczej.  Oznacza to, ćwiczenia, symulacje, pracę w parach i grupach, scenki sytuacyjne i inne formy.
Organizator zastrzega, że nie wszystkie wymienione powyżej kompetencje uczestnik zdobędzie. Będzie to zależało między innymi od ogólnego poziomu grupy szkoleniowej, indywidualnych cech uczestnika, temperamentu grupy oraz potrzeb poszczególnych uczestników które mogą wpłynąć na zmiany w zagadnieniach poruszanych na szkoleniu.


Zgłoszenia za pomocą formularza on – line: http://tnij.at/252643 do 13.04.2018, decyduje kolejność zgłoszeń. 

W razie pytań i informacji prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Szmurlik pod adresem e-mail: aleksandras.ferso@gmail.com

Warsztat poprowadzi:


Jacek Jędrzejczak – certyfikowany trener biznesu metodologii SET. Aktywny coach w tematyce: diet coaching, executive coaching.  Mediator i facylitator. Współtwórca metodologii pracy Pracowni Zmiany Społecznej. Działa w organizacjach pozarządowych od wczesnych lat 90-tych. Łącznie ponad 4200 godzin warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wiceprezes Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Członek Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Złap moment, przyciągnij wzrok! czyli jak robić dobre zdjęcia i filmy

Termin: 12.04.2018, w godz. 17.00-20.00
Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

Warsztat na temat robienia przyciągających wzrok fotografii:
-podstawy wykonywania zdjęć z wydarzeń (aspekt techniczny) - na co zwracać uwagę robiąc zdjęcia w dynamicznym środowisku - obróbka zdjęć za pomocą darmowych programów dostępnych w Internecie
- proste techniki które, które odmienią twoje zdjęcie - jakie fotografie najbardziej przykuwają wzrok odbiorcy i na co zwracać uwagę przygotowując materiał fotograficzny (marketing internetowy) - dodawanie tekstu za pomocą najprostszych narzędzi
Filmiki na potrzeby projektów:
- najprostsze narzędzia za pomocą, których możemy nagrać szybki filmik- aspekt techniczny- na co zwracać uwagę robiąc filmik, co przyciąga wzrok, podstawowe zasady kompozycji - podstawowe programy służące do dodawania efektów do filmików - poprawa dźwięku, dodawanie napisów, ciekawe efekty
- pokazanie interesujących przykładów wykonanych filmów z wydarzeń a także na potrzeby promocji.


Prosimy o przyniesienie swoich laptopów.
Jeśli nie mogą Państwo przyjść ze swoim sprzętem, prosimy o kontakt mailowy.

Zgłoszenia za pomocą formularza on – line: http://tnij.at/252643 do 9.04.2018, decyduje kolejność zgłoszeń. 

W razie pytań i informacji prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Szmurlik pod adresem e-mail: aleksandras.ferso@gmail.com

Warsztat poprowadzi:

Lidia Brynkiewicz - Graficzka komputerowa, pasjonuje się fotografią kulinarną oraz tworzeniem grafiki na potrzeby social media. jako grafik bierze udział w projektach związanych z promocją zdrowia. Związana z firma Inessport pracuje przy organizacji wydarzeń biegowych. Certyfikowany project manager.

Fundraising w Internecie, czyli jak wykorzystać nowe media do zdobywania darczyńców

Termin: 10.04.2018, w godz. 17.00-20.00
Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

Internet to coraz szybciej rozwijająca się przestrzeń dla fundraiserów.

Co zrobić, by wykorzystać szanse na pozyskiwanie darczyńców stosunkowo niskim kosztem? 

Czy w Internecie są darczyńcy mojej organizacji? 

A jeśli tak, to jak zbierać pieniądze dzięki nowym technologiom?

Przyjdź na warsztat i poznaj tajniki fundraisingu internetowego.

Zgłoszenia za pomocą formularza on – line: http://tnij.at/252643 do 6.04.2018, decyduje kolejność zgłoszeń. 

W razie pytań i informacji prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Szmurlik pod adresem e-mail: aleksandras.ferso@gmail.com

Warsztat poprowadzi:

Ilona Pietrzak – wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO). Szef działu pozyskiwania funduszy w INSPRO oraz Centrum KLUCZ – akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Certyfikowany przez MRPiPS doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej, absolwentka Programu „Menedżerowie NGO” i „Strażnicy – Akademia Fundraisingu”. Angażuje się w tworzenie kampanii łączących przekaz merytoryczny z budowaniem INSPRO jako organizacji silnej i niezależnej.

Spotkanie dla organizacji pracujących z seniorami

Spotkanie sieciujące – Senioralia

Termin: 06.04.2018, w godz. 17.00-20.00
Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73


Jak co roku w Łodzi – tradycyjnie szykują się Senioralia!

Chcesz lepiej zaplanować swoją ofertę na Łódzkie Senioralia?

Nawiązać partnerstwa z innymi organizacjami i stworzyć pełniejszy program tak aby było więcej uczestników, tak aby zwiększyć swój zakres oddziaływania?

Szukasz inspiracji, bądź chcesz się podzielić ciekawym pomysłem?

To spotkanie jest właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy wszystkie organizacje z Łodzi, które pracują z Seniorami 
by wspólnie popracować nad ofertą na Łódzkie Senioralia.  


Spotkajmy się razem, wymieńmy pomysłami i uczyńmy ofertę Senioralni 2018 lepszą niż wszystkie inne.

Zapisy na spotkanie do 4.04 pod linkiem: http://tnij.at/252643
Prowadzący: Jacek Jędrzejczak - Fundacja FERSO

piątek, 2 marca 2018

Gra miejska - DIY (dla początkujących i fascynatów)

Termin: 19.03.2018, w godz. 17.00-20.00
Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

Podczas warsztatów odpowiemy sobie na pytania:
PO CO W OGÓLE TO ROBIĆ?
(Jeśli nie widzisz sensu, to może zmienisz zdanie po warsztatach ;)
JAK ZORGANIZOWAĆ ROZGRYWKĘ?
(Jeśli kiedyś grałeś, ale nie masz pojęcia jak to przeprowadzić własną propozycję.) 

Na warsztatach poznasz tajniki tworzenia wciągającej fabuły, logicznej mechaniki i sprawnej organizacji.
Będą zdjęcia z różnych gier miejskich zorganizowanych przez autorkę wraz z bezcennym komentarzem jak to właściwie powstało - od wstępnej idei do efektu końcowego.
Będą wskazówki i ostrzeżenia.
Jednym słowem przećwiczymy to co trzeba, aby karta gry, punktacja i cała logistyka były sprzymierzeńcem, a nie wrogiem organizatora.
Jak powiedział Konfucjusz:
„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem”. 

Zgłoszenia za pomocą formularza on – line: http://tiny.pl/gnvw7
do 13.03.2018, decyduje kolejność zgłoszeń. 
W razie pytań i informacji prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Szmurlik pod adresem e-mail: aleksandras.ferso@gmail.com

Warsztat poprowadzi:

Paulina Nawrot - kostiumografka, organizatorka eventów kulturalnych oraz muralistka.

Dyplom z wyróżnieniem zrealizowała w 2012 r. w pracowni Projektowania Kostiumu na ASP w Łodzi. Zajmuje się malarstwem wielkoformatowym (murale na jubileusz 800-lecia oo dominikanów w Łodzi oraz współpraca z Fundacją Urban Forms), kostiumami teatralnymi (m.in. dla łódzkich teatrów oraz Teatru Polskiego w Warszawie i Wrocławiu) oraz tworzeniem gier miejskich (m.in. w ramach Festiwalu 4 kultur "Zaginiony kwartał" i Rewitalizacji Śródmieścia Łodzi "Podaj cegłę!"). Obecnie stypendystka Prezydent Miasta Łodzi na realizację projektu "Oblicze piękna".

Serdecznie zapraszamy!