Doradztwo


DORADZTWO OGÓLNE I SPECJALISTYCZNE

Pomoc w zakładaniu ngo, w tym procedury zakładania i rejestracji organizacji pozarządowych, pomoc w rozwoju działań ngo (źródła finansowania działań, planowanie działań, przygotowanie ofert na realizację zadań publicznych, status OPP,  promocja organizacji pozarządowej, prawno-księgowe aspekty działania ngo, rozliczanie zadań publicznych, przygotowanie sprawozdań finansowych, prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej- aspekty prawne finansowe i biznesowe i inne dostosowane do potrzeb organizacji, przedsiębiorstw społecznych i grup nieformalnych) i inne zgłaszane przez organizacje. 

Zapraszamy do kontaktu: możliwość umówienia się na spotkanie  z doradcą w dowolnych godzinach, dostosowanych do potrzeb organizacji pozarządowej lub grupy chcącej założyć organizację pozarządową. 
Z doradcą można umówić się poprzez kontakt mailowy: mnowakowska@opus.org.pl telefoniczny pod numerem telefonu: 42 231-31-01, 42 632-22-18. Zapraszamy również do uzupełnienia formularza zapotrzebowania na usługę doradczą, dostępnego na stronie www.opus.org.pl

Organizacja odpowiedzialna za realizację - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS


Zadanie "Przeprowadzenia działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego" jest współfinansowane ze środków Miasta Łódź".
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz