poniedziałek, 26 marca 2018

Zarządzanie konfliktem - konflikt, czym jest i jak można go opanować?


Termin: 18-19.04.2018, w godz. 9.00-16.00

Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73


O konflikcie łatwo opowiada się z dystansu… Menedżer który stoi przed zadaniem rozwiązania konfliktu w zespole lub w firmie może czuć przysłowiowy "nóż na gardle". Konflikty powstają między jednostkami i między całymi zespołami. Wszystko może stać się zarzewiem sporu, zarówno struktura prawno - organizacyjna, sposób komunikacji i deficyt.
Dla kogo to szkolenie?
Dla liderów organizacji – chcących polepszyć swoją wiedzę w tym zakresie, dla członków zespołów projektowych chcących posiadać kompetencje przydatne w pracy zespołowej, dla osób które potrzebują umiejętności rozwiązywania spraw trudnych i dla wszystkich tych którzy gdy pojawia się konflikt zawsze myślą o ucieczce na koniec świata.
Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem, poprzez, udrożnienie komunikacji, przyjęcie postaw integracyjnych, wypracowanie strategicznych rozwiązań.
Co możesz umieć po szkoleniu? Jeśli się przyłożysz i będziesz miał odwagę poćwiczyć wspólnie z grupą.

  • Umieć zweryfikować rodzaje konfliktu,
  • Sprawnie kierować konfliktem w stronę służącą wszystkim,
  • Jak mediować między członkami zespołu,
  • Wykorzystywać konflikt do zwiększenia efektywności działań,
  • Budować bezkonfliktową komunikację w zespole,
  • Rozwiązywać konflikty w relacji z drugą osobą,
  • Jak udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej,
  • Co to jest komunikacja bez przemocy,
  • Rozwiązywać konflikty w zespołach
  • Zwiększysz kompetencje w zakresie swojej asertywności.

UWAGA: pracujemy metodami aktywnymi, tak aby jak najwięcej wiedzy zdobyć w pracy grupowej i twórczej.  Oznacza to, ćwiczenia, symulacje, pracę w parach i grupach, scenki sytuacyjne i inne formy.
Organizator zastrzega, że nie wszystkie wymienione powyżej kompetencje uczestnik zdobędzie. Będzie to zależało między innymi od ogólnego poziomu grupy szkoleniowej, indywidualnych cech uczestnika, temperamentu grupy oraz potrzeb poszczególnych uczestników które mogą wpłynąć na zmiany w zagadnieniach poruszanych na szkoleniu.


Zgłoszenia za pomocą formularza on – line: http://tnij.at/252643 do 13.04.2018, decyduje kolejność zgłoszeń. 

W razie pytań i informacji prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Szmurlik pod adresem e-mail: aleksandras.ferso@gmail.com

Warsztat poprowadzi:


Jacek Jędrzejczak – certyfikowany trener biznesu metodologii SET. Aktywny coach w tematyce: diet coaching, executive coaching.  Mediator i facylitator. Współtwórca metodologii pracy Pracowni Zmiany Społecznej. Działa w organizacjach pozarządowych od wczesnych lat 90-tych. Łącznie ponad 4200 godzin warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wiceprezes Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Członek Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz