czwartek, 16 listopada 2017

Narzędzia skutecznej komunikacji w zarządzaniu projektem (i organizacją)

Termin : 7-8 grudzień 2017, 9.00-16.00
Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

Nie masz wpływu na to, jak inni do ciebie mówią?
Masz wpływ na to, jak ty mówisz do innych.
Masz wpływ na to, jak do słuchasz innych.
Masz wpływ na to, jak piszesz do innych.

W czasie tego 2 dniowego, opartego wyłącznie na aktywnych metodach szkolenia, w praktyce będziesz mogła/
mógł doświadczyć i podnieść swoje kompetencje w różnych obszarach szeroko rozumianej komunikacji, takich
jak:
- aktywne słuchanie i parafrazowanie – a nie tylko bierne słyszenie i ocenianie
- przemawianie do grupy w sposób jasny i interesujący (dla niej – nie tylko dla ciebie)
- udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej (a nie „konstruktywnej krytyki’)
- tworzenie budujących współpracę maili (i innej komunikacji pisemnej)
- wykorzystanie obrazu w komunikacji z otoczeniem – beneficjentami i grantodawcami
- efektywna komunikacja z innymi członkami organizacji w trakcie wspólnych działań – np. realizacji
projektu (m.in. zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, konfliktem, nadzór nad realizacją działań, integracja)

Ze względu na specyfikę pracy (aktywne metody, wynikające jedna z drugiej) wymagany jest AKTYWNY udział w całym dwudniowym szkoleniu.
Zostań mistrzem komunikacji w swojej organizacji!

Szkolenie skierowane jest do osób, które mają organizację/ grupę w której mogą działać na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi.

Szczegółowy program szkolenia zostanie opracowany w odpowiedzi na faktyczne potrzeby uczestników biorących udział w szkoleniu (formularz zgłoszeniowy). 
UWAGA: pracujemy metodami aktywnymi, tak aby jak najwięcej wiedzy zdobyć w pracy grupowej i twórczej.

Zgłoszenia za pomocą formularza on – line: http://daa.pl/LCO12  do 4 grudnia 2017, decyduje kolejność zgłoszeń.


Prowadzący:

Joanna Jędrzejczak – Absolwentka Pedagogiki Medialnej UAM w Poznaniu. Działa w Fundacji FERSO od początku.  Koordynowała wiele małych i dużych projektów z zakresu pracy projektem w edukacji międzykulturowej, obywatelskiej  i ekologicznej dla przedstawicieli oraz odbiorców edukacji formalnej, jak i pozaformalnej. Stworzyła cykl szkoleń "Europejskie Partnerstwo" dla  liderów, wpierających aktywność i uczestnictwo młodzieży w projektach lokalnych i międzynarodowych. Trenerka, współzałożycielka Creation Coach Commmunity , skupiającej osoby działające  w oparciu o innowacyjne  i twórcze środowisko pracy (kreatywnosc.org.pl)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz