środa, 25 października 2017

SZKOLENIE „Praca projektem – Przygotowywania ofert realizacji zadań publicznych”

Termin : 15-16.11.2017, w godz. 09.00-16.00
Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

Celem szkolenia jest nabycie podstawowej  wiedzy w zakresie tworzenia i wypełniania formularza grantowego oraz zarządzania projektami. W szkoleniu - rozumiemy projekt, jako długofalowe, zaplanowane działanie organizacji, w oparciu o jej misję, potrzeby beneficjentów i członków. Szkolenie będzie okazją nabycia umiejętności konstruowania podstawowych elementów projektu (cel, budżet, harmonogram, ewaluacja), w oparciu o podstawowy formularz grantowy (samorządowy bądź Funduszu Inicjatyw Obywatelskich).
Szczegółowe zagadnienia:
 1. Po co robimy projekty?
 2. Czym jest „myślenie projektowe”?
 3. Jak przełożyć nasz świetny pomysł do formularza grantowego?
 4. Jak poprawnie formułować cel?
 5. Czym są działania w projekcie?
 6. Jakie metody możemy stosować w projekcie i jak przełożyć to na harmonogram ?
 7. Co zrobić, abyśmy to my mieli kontrole nad finansami, a nie one nad nami?
 8. Jak zadbać o prawidłową konstrukcję budżetu ?
 9. Dlaczego warto zaprzyjaźnić się z monitoringiem i ewaluacją w trakcie projektu?
 10. Na czym polega umiejętność poprawnego rozliczenia projektu
 11. (Jakie są możliwości pozyskania funduszy  na nasze działania?

Szkolenie skierowane jest do osób, które nie mają (lub posiadają minimalne) doświadczenie w temacie pracy projektem. Najbardziej na szkoleniu skorzystają osoby, które mają organizację/ grupę w której mogą działać, natomiast nie posiadają wiedzy jak zacząć realizować działania/projekty. Jeśli czujesz, że masz głowę pełną działań i pomysłów a nie wiesz jak to przełożyć do tego „strasznego” formularza, to to szkolenie jest właśnie dla CIEBIE.
Szczegółowy program szkolenia zostanie opracowany w odpowiedzi na faktyczne potrzeby uczestników biorących udział w szkoleniu (formularz zgłoszeniowy). 
UWAGA: pracujemy metodami aktywnymi, tak aby jak najwięcej wiedzy zdobyć w pracy grupowej i twórczej.

Zgłoszenia za pomocą formularza on – line:  http://daa.pl/LCO11 do 10 listopada 2017, decyduje kolejność zgłoszeń.


Prowadzący:

Jacek Jędrzejczak – certyfikowany trener biznesu metodologii SET. Aktywny coach w tematyce: diet coaching, executive, coaching. Absolwent kursu „Profesjonalny menadżer 3 sektora” przy Collegium Civitas.  Współtwórca metodologii pracy Pracowni Zmiany Społecznej. Działa w organizacjach pozarządowych od wczesnych lat 90-tych. Łącznie ponad 4200 godzin warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wiceprezes Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Członek Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz