Działania Integrujące III Sektor


Fundacja FERSO prowadzi działania mające na celu integrację wewnątrz sektora pozarządowego i inicjowanie partnerstw międzysektorowych.  Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje, które chcą mieć większy wpływ na kreowanie
i realizację polityk publicznych a także tych, którzy wierzą, że razem można zdziałać więcej.
Każda organizacja prowadząca działalność w Łodzi będzie miała możliwość uczestniczyć działaniach Centrum Wsparcia Partnerstwa Lokalnego.  Oto przygotowana dla Państwa oferta:

-  Spotkania grup problemowych –
Spotkania będą okazją do wymiany poglądów, poznania osób zaangażowanych w działalność
w podobnych obszarach, wypracowanie wspólnego stanowiska. Wychodzimy z założenia, że tylko zintegrowane środowisko lokalnych organizacji może być wiarygodnym partnerem dla samorządu. Mamy nadzieję, że efektem spotkań okażą się formalne partnerstwa i wspólne projekty. Tematy spotkań będą dostosowane do potrzeb organizacji i mogą mieć zakres ogólny (skierowany do organizacji o różnym profilu), jak np. oferty wspólne realizacji zad. publicznych, lub wąski np. świetlice środowiskowe, współpraca przy realizacji wydarzenia kulturalnego.  Zapewniamy poczęstunek, wydruk materiałów i miłą, twórczą atmosferę.
Prosimy o zgłaszanie propozycji tematów!!!


Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Fundacja FERSO
Liliana Misiak-Kuźbik
Tel. 793903066
e-mail: liliana.ferso@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz