Działania Integrujące III Sektor

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego prowadzi działania mające na celu integrację wewnątrz sektora pozarządowego i inicjowanie partnerstw międzysektorowych.  Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje, które chcą mieć większy wpływ na kreowanie
i realizację polityk publicznych a także tych, którzy wierzą, że razem można zdziałać więcej.
Każda organizacja prowadząca działalność w Łodzi będzie miała możliwość uczestniczyć działaniach Centrum Wsparcia Partnerstwa Lokalnego.  Oto przygotowana dla Państwa oferta:

-  Spotkania grup problemowych –
Spotkania będą okazją do wymiany poglądów, poznania osób zaangażowanych w działalność
w podobnych obszarach, wypracowanie wspólnego stanowiska. Wychodzimy z założenia, że tylko zintegrowane środowisko lokalnych organizacji może być wiarygodnym partnerem dla samorządu. Mamy nadzieję, że efektem spotkań okażą się formalne partnerstwa i wspólne projekty. Tematy spotkań będą dostosowane do potrzeb organizacji i mogą mieć zakres ogólny (skierowany do organizacji o różnym profilu), jak np. oferty wspólne realizacji zad. publicznych, lub wąski np. świetlice środowiskowe, współpraca przy realizacji wydarzenia kulturalnego.  Zapewniamy poczęstunek, wydruk materiałów i miłą, twórczą atmosferę.
Prosimy o zgłaszanie propozycji tematów!!!

- Łódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych -
ŁFIP to impreza stanowiąca łódzką odsłonę Ogólnopolskiego Forum. Adresatami ŁFIP będą mieszkańcy Łodzi, lokalne organizacje i przedstawiciele Urzędu Miasta. Forum składać się będzie
z dwóch części: sympozjum i pikniku. Sympozjum poświęcone będzie różnym formom współpracy trzeciego sektora z UMŁ w kontekście rozwiązywania problemów lokalnych. Piknik to cześć forum skierowana głównie do mieszkańców – jego celem będzie promocja 3. sektora. Organizacje będą miały świetną okazję, by zaprezentować się szerszemu gronu odbiorców korzystając z namiotu wystawienniczego i/lub estrady.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego
Ewa Wierzbowska
Tel. 695-307-847
e-mail: rada@rada-lodzkie.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz